بارون میباره و به این فکر میکنم که چقدر خوبه تابستونم بارون باشه و هیچی حس نکنم 

از تابستون و تعطیلاتش خوشم نمیاد،نع ازون دسته آدماییم که تفریح آنچنانی داشته باشم و نه برنامه آنچنانی 

هیچ تابستونیم نترکوندم!

بارون میباره و بهش میگم ،بیا یه لطفی کن کل تیرهم مهمون ماباش قدمت روچشم 

چه خوبه که تو میباری 

یه خواب عمیق و با پتو میچسبه:)

چه خوب میشه بارون بباره و تابستون باشه و تو فرداش با خیال راحت تا لنگ ظهر بخوابی

اصلا بارون و تعطیلاتش

بارونی که درس بخونی هیچ رقمه لذت نداره 

امشب خونه دوست مامان من و مامان دعوت بودیم منو خیلی دوست داره و اصرار کرد هروقت از کتابخونع اومدم برم اونجا افطاری

منم رفتم 

دیگه کم کم رفتیم تو نخ جوادی 

مامان میخندید میگفت جواد منو یاد تو میندازه :/

خیلی شیک مجلسی آبروم رفت:/ دوستش خندید :) بچه نداره و منو خیلی خیلی دوست میداره:)گف اذیتش نکن بعدا بیای بگی دخترم دخترم بگی و خبر قبول شدنش تو رشته ای که دوست داری بعدا میگم دختر خودمع ها 

مامان گف اوه حالا ببینیم...

منم گفتم آره اصلا رو من سرمایع گذاری قبول شدن نکنین 

از همه جا فراری اینجام دس ازسرمن برنمیدارینا

بعد مامان گف اگع من مث مامان صدیقع گیر نمیدادم تو اصلا درس نمیخوندی :/

زاستم میگه اصلا همش زور بود:/مدرسه ای منو میفرستاد و از همه جا سخت گیرتر 

یسال یه مدرسع دولتی رفتم دید دارم عین اونا میشم و نمرم شبیهشون منو آورد شاهد :/اونجام سپرد کم بگیرم زنگ بزنن:/

دوستش گفت تو که میدونی چیزایی ک این دوست داره با چیزایی ک تومیخوای فرق داره

میخواستم بگم فقط بخاطر همین سرکار مامانه ک من رفتم تجرییو این همه زجرمیکشم 

دیگ نگفتم گفتم شاید دلش بچع خواست 

پیش اون هیچ وقت نمیگم مامان و اسم مامانو میگم و تنگش ی خانوم میزارم

حالا من با غم این همه شرکت کننده چه کنم  ؟‌

من باغم رتبه بالا چه کنم؟

من باتعطیل شدن چندتا دانشگاه چه کنم؟

من با سهمیه ها چه کنم؟

من با ظرفیت کم چه کنم؟

اصلنا،امشب یع پیشنهاد کار بهم دادن ، چند وقت پیشم بهم پیشنهاد کار دادن ،یکیم که منشی گریه رزرو شدس

اما بی مدرک خیلی مسخرس کار کردن:/ یکی بخاطر مدرک درس میخونه

یکی عین من فقط آیتده نگری و دست تو جیب خود بردن :/

فوقش قبولم نشدم نمیتونم بمیرم که:/

تهش سال بعد؛/

اما کوفت کسایی بشه که باسهمیه با رتبه های داغون میرن دانشگاه:/

بی انصافی خیلی خیلی:/

درسته آدم باید نون بازوی خودشو بخوره:/ولی

چجوری یسریا مفتی نون بخورن:/

تلوحذف کردم و با خط بابا اومدم تل ک کارای درسی اینامو انجام بدم

راحت شدم ، 

اینقدر میگفتن از سهمیه و فلان اشکم دراومد،بعد به ۲۵۰۰۰سنجش من چش داشتن:/

طرف ۵ کیلومتری اینجاس 

منطقه ۳ حساب میشه:/

منطقه ۳ ینی رتبه که میاره تو سهمیه خیلی خیلی پایین تره:/

امسال چه سالیه 

سهمیه ۵ درصدی هس 

۲۵ ام که هس

کرمانشاهم که هس

منطقه ۳ ام ک هس

ظرفیت بالا هم هس 

خرخون و زرنگ و مخ و تیزهوشانم که هس 

من جز افراد فوق عادی به حساب میام:/

بخوابم تا مخم نترکید:/