آقای زیتون:/

من فایل عربیتونو میخوام،میشه بیایین اینجا بهم بدین :/گمش کردم:/اون سری فرستادین

الان تواین وضعیت کنکور شما کجا رفتی:/