امروز خیلی خیلی درگیر درس بودم هرجور شده باید امروز جمع میکردم تا میتونستم این چن روزو تست بزنم ! 

هرکی منو میبینه یا حرفش میشه یا مامانم راجب خستگیام و غصه هام برای اطرافیان میگه و میگمو و میبینن 

تو سن من شک پیدا کردن 

یا میگن ۳سال پشت کنکوری یا دوسال؟

یا یکی یهو میگه ترم چندی؟

امروز دوست مامان دید من از خستگی دارم غش میکنم چون دیگه خوابم نمیگیره  به کل بیدارم شاید ۹ صب خوابم ببره تا ۱۲ یایک 

گفت فشار بچرو بگیر صورتش چرا سیاه شده:/

بعد من میگم کجا سیاه شده اخه

میگه نه سیاه شده 

گفتم میگن سفیدو زرد بعد میگی سیاه خاله 

فشار بنده ۹ بود 

میترسم دیگه ۷ ام سر تولد میم الف بشه ۸ 

روز کنکور دیگه برم تو حالت کما:/

واقعا این همه استرس برای دانش اموز پیش بیخودیه

هیشکی از تجرییا همون سال قبول نشده:/البته خیلیا شدن که اون درصدشون خیلی کمه ازین همه شرکت کننده 

الان میدونم دارم از خواب میمیرما 

ولی هرطور شدع باید عمومیام خیلی بالا باشه خیلی

مجبور از زبان فارسی گرفته تا اون زمینم بخونم 

حتی تاریخ ادبیاتای مزخرف 

حتی اون عربی مزخرف تر:/

الان دست به جزوه لغت و یه چشم به صفحه سفید اینجا 

اخه هیشکیو ندارم بگم چقد چرتو پرت تو ذهنمه، اون از تلگرام حذف کردن ک با خط بابا کارهامو راه میندازمو با هیشکی حتی یه کلمه حرف نمیزنم غیریکی اونم درسی

و اون اینستا ک همرو انفالو کردم :/

ترجیح دادم بجای فرار از رتبه کنکور 

از اینکه کنکورمو چطور دادم پیش گیری کنم 

ینی اینو نپرسن که بعد بخوام تل و اینستامو حذف کنم 

بیانم که :/ نمیشناسین منو ۱۰۰ هزارم اوردم میگم:/

من نسبت به همه کنکوریا داغون ترم :/ 

خسته شدم اینقد راجب کنکور دری وری نوشتم 

چرا این موضوع من عوض نمیشه 

مثلا یار آمد 

باران بارید 

دایی آمد از آن دنیا امد بدنبال من 

عزرائیل همین ورا نشسته منو نگا میکنه ولی منو نمیبره میگه جان بده درس بخون وگرنه اون دنیا بی اون دنیا

+خیلی مزخرف شده هوای اینجا همش کنکوری 

اگه کنکور پیروز شدم سعی میکنم نوشتنمو خوب کنم خب؟!

التماس دعاااا مرسی :)