نبار بارون حالم خوش نیست به حد کافی غم دارم

تو این روزای آشفتم همین بارونو کم دارم

همه دنیا رو ول کردی تو این شهر داری می باری

آهای بارون بهت گفتن چقدر تو مردم آزاری

(از....

مردم آزاریش برای اینه که ، بارون باشه و یه دل خوش و خیال راحت یه پتو رو ایوون خونه باباجی... (که از همه اونا فقط فعلا پتوشو دارم)

پاییزتون مبارک :)