امروز حسابی تغییر دکوراسیون دادم 

موکت کردن اتاق چون داره سرد میشه روتختی گوگولی  و میز تحریری که یکسال خونه باباجی خاک خورد تا اوردیمش خونه چون باباجی خریده بودش بابا هم میگفت خودمون میخریم و اینا ... لج کرده بود 

بعد دیگ گفتم باشه برو بخر بیار 

این چند روز دنبالش بود 

قیمتا خیلی شدیدا الکی بالا بود چون جنسای جدیدم نبودن و یکی دوجاشو باهاش رفتم همه یجا خورده بود و پریده بود

خلاصه مجبور شد بره همونی که باباجی خریدع بودو برام بیار

کلا حوشگلاسیون کردم ک:)

:)