چهارشنبه هفته پیش،رفته بودم کانون ،همه مریض حالا خوبه واسه تعیین سطح گند نزدم! مامانم گفته بود وای به حالت بشینی سرکلاسای بیسیک،هزارتومنم خرجتو نمیدم

که تونستم‌همونی ک پارسال بخاطر کنکور فیل(رد)شدمو ادامه بدم ،المنتری ۳ 

این ترمو خوب خوب میخونم :(بخاطر مامان!

چون مامان کانون رو قبول داره ! منم میرم وگرنه خوشم نمیاد 

پیش آقای غ کنکوری میرم ‌... اون بهتره خب!

و خیلیم انرژی میده :)

و از مریضی میگفتم،بله منم مریض شدم از شنبه تا همین حالاش سرماخوردگی جونمو در دستاش گرفته، نه سرم جواب داده نه امپول تقویتی تجویزی مادرخانومی 

و سرفه امان‌مارا برید، 

تا فردا هم هیچی...

ایشالا از شنبه 

چون کتاب باز میکنم‌ خوابم میگیره البته چیزیم ک نمیفهمم

درس خوندنم بد نیست،سلام داره خدمتتون 

دیگه؟

آها ، گفتم امتحان شهر قبول شدم؟

بله دیگه شدم 

😍

سه شنبه بخیر